Rettslige Bestemmelser

Nettstedets innhold:
Firmaet::Bonjour Bordeaux
Head office:59 ave Bougnard, 33600 Pessac, Frankrike.
Telefon/fax:+33 (0)556 150871
Email:info@bonjourbordeaux.com

Nettstedets innhold:
Med nettstedets innhold menes den generelle oppbygningen, tekstene, de animerte eller ikke animerte bildene,
og lydene, som nettstedet består av. Enhver fullstendig eller delvis gjengivelse av dette nettstedet og dets innhold, uansett fremgangsmåte, uten forutgående skriftlig samtykke fra firmaet Bonjour Bordeaux, er forbudt
og vil utgjøre en etterligning straffet etter åndsverkslovens (Code de la Propriété Intellectuelle) §§ L335-2 og
følgende ledd.

Foto:
CRT, CDT, CIVB, Bjorn Moholdt, Reidun Hansen Mediavilla, Keith Halson (Madcap Media Ltd). Tous droits réservés.

Brukslisens:
CRT, CDT, CIVB, Bjorn Moholdt, Reidun Hansen Mediavilla, Keith Halson (Madcap Media Ltd). All rettigheter reservert.

Vedlikehold av websiden:
Ved å gå inn på nettstedet www.bonjourbordeaux.com, vedgår brukeren at han godtar firmaet Bonjour Bordeaux
sin brukslisens for nettstedets innhold, som er strengt begrenset til følgende tvingende vilkår:
1. Denne lisensen bevilget på ikke-eksklusivt grunnlag kan ikke overdras.
2.Bruksretten tildelt brukeren er personlig og privat: Det vil si at enhver gjengivelse av nettstedets innhold på
en hvilken som helst type medium for kollektiv eller profesjonell bruk, selv internt i firmaet, er forbudt. Det
samme gjelder for enhver meddelelse av dette innholdet via elektroniske midler, selv spredt via firmaers Intranett eller Ekstranett.
3.Denne bruken omfatter kun tillatelse til gjengivelse for lagring på én datastasjon og i ett eksemplar, for ekstrakopi og papirutgave.
4.Enhver annen bruk er underlagt forutgående uttrykkelig tillatelse fra firmaet Bonjour Bordeaux. Brudd på
disse bestemmelsene utsetter lovovertrederen og alle ansvarlige personer for straffe- og sivilrettslige sanksjoner
fastsatt ved fransk lov. For ytterligere opplysninger og forespørsel om gjengivelse på papirmedier eller elek

troniske medier, vennligst kontakt info@bonjourbordeaux.com

Vedlikehold av websiden:
VinceGx , hvis adresse er Bordeaux står for vedlikehold av websiden www.bonjourbordeaux.com

Tillatelse til reproduksjon av innhold i elektronisk media:
For å reprodusere innhold (tekst, grafisme, illustrasjon) som har har vært sett på www.bonjourbodeaux.com
webside på en hvilken som helst elektronisk media (web, intranet,CD-rom, etc) send spørsmål pr post, fax eller
e-mail til:

Bonjour Bordeaux 59 avenue Bougnard,
33600 Pessac, Frankrike.
Telefon/fax: 0033 (0)556 150871
Email: info@bonjourbordeaux.com

Vi ber dere presisere kontekst, ønsket bruksperiode og bruksområde. Ikke glem å gi oss deres navn, foreningens
eller bedriftens navn, websidens URL adresse og også ders kontakt og e-mail